Laga Trappa

Vid husrenoveringar så kan trapporna behöva en speciell översyn. Man kan renovera och laga trappor som tagit skada av många års hårt slitage. Man kan byta ut delar eller anlägga en helt ny trappa beroende på hur hårt åtgången trappan är. Efter en översyn kan man få en prisuppgift på hur mycket arbetet kommer att kosta.

Nyrenoverad trappa:

 

Trappor av sten

En trasig och illa åtgången sten trappa kan te sig som ett svårreparerat objekt men med flera års expertis har inget trappjobb ännu varit omöjligt att åtgärda. Har man planer på att laga trappa av sten kan en översyn ge svar på hur avancerat arbetet blir för att därefter avgöra materialåtgång och kostnader för åtgärderna.

Återskapa den gamla charmen

Ska man laga trappa eller byta ut den gamla mot en ny? Charmen hos en gammal trappa kan vara värd att bevara och för att behålla interiören i ett gammalt hus ligger en renovering närmast till hands. Helheten är avgörande för vilket som blir den bästa lösningen. Har man som mål att återskapa trappans ursprungliga skick krävs ett professionellt handlag av hantverkare med just trappor som specialitet.

Efter att en hantverkare med trappor som huvudområde gjort en bedömning av möjligheterna tar man ställning till om ett trappbyte kan vara aktuellt. I äldre hus kan det vara svårt att behålla den ursprungliga charmen med en nytillverkad trappa men i samråd med hantverkaren kommer ni tillsammans fram till den bästa åtgärden. Att byta ut trasiga delar i en gammal trappa och slipa, lackera eller måla hela trappan kan återskapa trappan till dess ursprungliga skick.

Trapparbete inomhus och utomhus

När det är fråga om att laga trappa som finns i ett trapphus kan det handla om att byta ut slitna och spruckna trappsteg av till exempel granit. Gäller det utomhustrappor kan det handla om att byta ut stenblocken som utgör trappan, de så kallade blockstegen. Oavsett vilken typ av trapplagning och renovering det än är frågan om så ingår det i tjänsteutbudet. Det finns flera års samlad expertis hos de hantverkare som åtar sig de olika uppdragen.